Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000376721

NIP

5250000127

REGON

000617166

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 stycznia 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

9 mln zł

Kapitał wpłacony

9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
  • DZ. U.2022 POZ 2369 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

479 tys. zł

2022 r.

727,7 tys. zł

2021 r.

6,4 mln zł

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

1,7 mln zł

2018 r.

1,8 mln zł

2017 r.

1,8 mln zł

2016 r.

1,8 mln zł

2015 r.

2 mln zł

2014 r.

2,2 mln zł

2013 r.

2,1 mln zł

2012 r.

2,5 mln zł

2011 r.

2,9 mln zł

2010 r.

3,1 mln zł

2009 r.

3,1 mln zł

2008 r.

1,8 mln zł

2007 r.

492,8 tys. zł

2006 r.

225,3 tys. zł

2005 r.

92,2 tys. zł

2004 r.

419 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
419 tys. zł 92,2 tys. zł 225,3 tys. zł 492,8 tys. zł 1,8 mln zł 3,1 mln zł 3,1 mln zł 2,9 mln zł 2,5 mln zł 2,1 mln zł 2,2 mln zł 2 mln zł 1,8 mln zł 1,8 mln zł 1,8 mln zł 1,7 mln zł 1,3 mln zł 6,4 mln zł 727,7 tys. zł 479 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.PKSPOLONUS.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011