Poprzednio

EMAKS

Nazwa pełna

EXPONDO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000376373

NIP

9730991893

REGON

080499230

Adres siedziby

Nowy Kisielin-Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 stycznia 2011 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Do czynności przekraczających wartość 20. 000,- złotych wymagane jest współdziałanie z prokurentem, jeśli został powołany.

  • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • 100 udziałów o łącznej wysokości 5.000,- złotych

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011