Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 22 sierpnia 2011 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "POLKA POTRAFI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000376122

Data rejestracji

1 lutego 2011 r.

Adres siedziby

Władysława Iv 53 / 3, 81-384 Gdynia, Polska

Cel działania

1) dbałość o większy udział kobiet w życiu publicznym, 2) ochrona praw kobiet, 3) zwlaczanie negatywnych stereotypów i kształtowanie pozytywnych opinii o zawodowej aktywności kobiet, 4) upowszechnianie wiedzy o społecznej i politycznej roli oraz znaczeniu kobiet we współczesnym świacie, 5) popularyzacja zasad efektywnego łączenia pracy zawodowej kobiet z obowiązkami domowymi, 6) współudział w inicjowaniu i koordynacji szkoleń dla kobiet pod hasłem "Jak lepiej, przyjemniej żyć", 7) pielęgnowanie tradycji aktywności zawodowej kobiet, 8) rozwój i upowszechnianie wiedzy o unii europejskiej i roli kobiet w krajach członkowskich, 9) prowadzenie akcji popularyzacyjnych o działalności statutowej stowarzyszenia, 10) udzielanie pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej, 11) prowadzenie poradnictwa w zakresie praw kobiet, uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym, w prowadzeniu działalności gospodarczej, kształtowania swojego wizerunku, prowadzenia gospodarstwa domowego i organizacji czasu wolnego, 12) organizowanie życia koleżeńskiego w ramach statutowej działalności.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i wiceprezesa zarządu. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa, wiceprezesa zarządu, względnie prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY