Poprzednio

GORLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "FOREST"

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,3 mln zł

3,9 mln zł