Poprzednio

GORLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "FOREST"

Nazwa pełna

FOREST GORLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000037595

NIP

7381875324

REGON

492686520

Adres siedziby

Biecka 9, 38-300 Gorlice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek zarządu

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

63,7 tys. zł

2020 r.

76,6 tys. zł

2019 r.

750,6 tys. zł

2017 r.

8,9 tys. zł

2014 r.

348,9 tys. zł

2013 r.

150,4 tys. zł

2012 r.

85 tys. zł

2010 r.

48,1 tys. zł

2009 r.

45,9 tys. zł

2006 r.

412,8 zł

2006
2009
2010
2012
2013
2014
2017
2019
2020
2021
412,8 zł 45,9 tys. zł 48,1 tys. zł 85 tys. zł 150,4 tys. zł 348,9 tys. zł 8,9 tys. zł 750,6 tys. zł 76,6 tys. zł 63,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,3 mln zł

3,9 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@FOREST.GORLICE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1321 SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001