Poprzednio

PAZ DEVELOPMENT & CO, EAST EUROPEAN REAL ESTATE & INVESTMENT GROUP

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 28 września 2018 r.

Nazwa pełna

PAZ DEVELOPMENT & CO. SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000375938

NIP

6751443675

REGON

121436206

Adres siedziby

Stanisława Rogalskiego 12 / 11, 03-982 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

14 stycznia 2011 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania ośiadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Jedyny akcjonariusz
  • Od 14 stycznia 2011 r.

    Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011