Poprzednio

NORDIS-HYDRO

Nazwa pełna

"SEMAV STONES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000375818

NIP

8161693076

REGON

180659452

Adres siedziby

E. Ciołka 13 / 325, 01-445 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 stycznia 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

405 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.07.2011

  Do

  01.12.2011

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działając łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 lutego 2015 r.

  Wartość udziałów

  205 tys. zł

  Liczba udziałów

  4100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 marca 2019 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  4000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

191,9 tys. zł

2020 r.

279,6 tys. zł

2019 r.

4 mln zł

2018 r.

11,3 tys. zł

2018
2019
2020
2021
11,3 tys. zł 4 mln zł 279,6 tys. zł 191,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

8,7 mln zł

3,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011