Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 04.05.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 18.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.03.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 04.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 08.04.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 27.03.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 02.04.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 03.04.2012

  29. 12. 2010 - 31. 12. 2011

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 29. 12. 2010 - 31. 12. 2011