Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 24, obowiązujące od 4 maja 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SANITAS

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000374568

NIP

5851458629

REGON

221157331

Data rejestracji

29 grudnia 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Pilotów 21, 80-460 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Praktyka lekarska specjalistyczna

Przedmiot pozostałej działalności
  • Opieka zdrowotna

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Działalność agencji reklamowych

  • Działalność związana z reprezentowaniem mediów

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011