Nazwa pełna

FUNDACJA SANITAS

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000374568

NIP

5851458629

REGON

221157331

Data rejestracji

29 grudnia 2010 r.

Adres siedziby

Pilotów 21, 80-460 Gdańsk, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest ochrona zdrowia, w szczególności poprzez: 1) budowę klinik medycznych, 2) udzielanie pomocy lekarzom, 3) niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, 4) niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 5) udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, 6) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, 7) wspieranie prowadzenia niezależnych badań z zakresu medycyny, 8) prowadzenie działalności leczniczej.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

299,2 tys. zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011