Nazwa pełna

FUNDACJA SANITAS

KRS

0000374568

NIP

5851458629

REGON

221157331

Adres siedziby

Pilotów 21, 80-460 Gdańsk, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

29 grudnia 2010 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

315 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011