Poprzednio

PGNIG SPV 4

Nazwa pełna

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000374001

NIP

5252496411

REGON

142739519

Adres siedziby

Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 grudnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

10,5 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli został powołany jeden członek zarządu przysługuje mu prawo do samodzielnego reprezentowania spółki. Jeżeli powołano zarząd wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu i prokurenta.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

33,1 mln zł

2019 r.

7 mln zł

2018 r.

48,5 mln zł

2017 r.

169,8 mln zł

2017
2018
2019
2020
169,8 mln zł 48,5 mln zł 7 mln zł 33,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011