Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 11 października 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA EKOARKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000373828

NIP

9372639370

REGON

241817757

Data rejestracji

21 grudnia 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Podgórska 17, 43-384 Jaworze, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Działalność agencji reklamowych

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność agentów turystycznych

 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

 • Transport drogowy towarów

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważnieni są prezes samodzielnie lub członek zarządu wraz z osobą upoważnioną przez zarząd

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJA-EKO.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010