Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

5 kwietnia 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

25 kwietnia 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »