Nazwa pełna

ZARMEN FPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000373358

NIP

8992708857

REGON

021423603

Adres siedziby

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 grudnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

20 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie do kwoty 1. 000. 000 zł rozporządzenie przez spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającego kwotę 1. 000. 000 zł upoważnieni są dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

12,2 mln zł

2016 r.

13,9 mln zł

2014 r.

11,5 tys. zł

2014
2016
2019
11,5 tys. zł 13,9 mln zł 12,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

64,7 mln zł

26,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011