Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 28.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 12.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 20.08.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 08.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 05.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 01.08.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 15.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 09.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 24.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 09.07.2013

  01. 01. 2012 r. -31. 12. 2012 r.

 • 09.07.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 04.07.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. -31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. -31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. -31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  22254765

  Uprzywilejowanie

  17188640 AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE, KAŻDA Z AKCJI UPRAWNIA DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  7745235

  Uprzywilejowanie

  1462537 AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE, KAŻDA Z AKCJI UPRAWNIA DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  848330

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  7712080

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA E

  Liczba akcji w serii

  5700000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  850000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  2495400

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  2000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  M

  Liczba akcji w serii

  1850000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  N

  Liczba akcji w serii

  1900000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  0

  Liczba akcji w serii

  4104600

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  P

  Liczba akcji w serii

  4800000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  R

  Liczba akcji w serii

  1734798

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  S

  Liczba akcji w serii

  1265202

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE