Nazwa pełna

CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000373001

NIP

1080009913

REGON

142742125

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 grudnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

108,3 mln zł

Kapitał wpłacony

108,3 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki i reprezentowania spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

CPG

Liczba wyemitowanych akcji:

108,3 mln

Wartość rynkowa:

899,2 mln zł

Decyzje UOKiK

9 lutego 2023 r.

DKK-24/2023

Kontrola koncentracji

28 kwietnia 2022 r.

DKK-109/2022

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@CAPITALPARK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010