Poprzednio

KONSALNET HOLDING

Nazwa pełna

SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000372659

NIP

7010177382

REGON

141812148

Adres siedziby

Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

9 grudnia 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

67,2 mln zł

Kapitał wpłacony

67,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

19 kwietnia 2019 r.

DKK-91/2019

Kontrola koncentracji

18 kwietnia 2017 r.

DKK-58/2017

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

51 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.KONSALNET.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010