Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

856,7 tys. zł

2019 r.

819,4 tys. zł