Nazwa pełna

FUNDACJA TELEDIGITAL

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000372265

NIP

7792385745

REGON

301623107

Data rejestracji

13 grudnia 2010 r.

Data ostatniej zmiany

23 maja 2019 r.

Adres siedziby

Wieruszowska 16, 60-166 Poznań, Polska

Rozwiązanie

Uchwała rady fundacji z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie likwidacji fundacji, 06. 12. 2018

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność prawnicza

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE