Nazwa pełna

FUNDACJA TELEDIGITAL

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000372265

NIP

7792385745

REGON

301623107

Data rejestracji

13 grudnia 2010 r.

Adres siedziby

Wieruszowska 16, 60-166 Poznań, Polska

Rozwiązanie

Uchwała rady fundacji z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie likwidacji fundacji, 06. 12. 2018

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność prawnicza

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE