Nazwa pełna

ENSPIRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000372150

NIP

5833117846

REGON

221152612

Adres siedziby

Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 grudnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

14,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku wieloosobowego zarządu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku jednoosobowego zarządu upoważniony jest członek zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • Od 4 lipca 2016 r.

    14.507 udziałów o łącznej wartości nominalnej równej 14.507.000,00 zł.

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

40,3 mln zł

2022 r.

88,2 mln zł

2021 r.

66,5 mln zł

2017 r.

6,3 tys. zł

2014 r.

719,6 tys. zł

2012 r.

1,9 mln zł

2012
2014
2017
2021
2022
2023
1,9 mln zł 719,6 tys. zł 6,3 tys. zł 66,5 mln zł 88,2 mln zł 40,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010