Nazwa pełna

INDORAMA VENTURES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000371231

NIP

5272642695

REGON

142695615

Adres siedziby

Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 listopada 2010 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

49,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu ma prawo reprezentowania spółki samodzielnie

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

 • Od 22 listopada 2018 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇮🇳

  Rezydencja

  🇹🇭

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  49,7 mln zł

  Liczba udziałów

  993988

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

16,1 mln zł

2018 r.

9,8 mln zł

2017 r.

7,7 mln zł

2016 r.

902,6 tys. zł

2014 r.

1,5 tys. zł

2012 r.

63,7 tys. zł

2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
63,7 tys. zł 1,5 tys. zł 902,6 tys. zł 7,7 mln zł 9,8 mln zł 16,1 mln zł 3,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW