Nazwa pełna

INTERDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000370869

NIP

5262097575

REGON

012752831

Data rejestracji

25 listopada 2010 r.

Data ostatniej zmiany

22 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Waryńskiego 28, 00-650 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

925 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego I pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników I innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 25 listopada 2010 r.

  5.849 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 584.900 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 listopada 2010 r.

  2.413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 241.300 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 listopada 2010 r.

  988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.800 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015