Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 38, obowiązujące od 15 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000370553

NIP

5833117220

REGON

221133543

Data rejestracji

17 listopada 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

223.4 tys. zł

Kapitał wpłacony

223.4 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

10 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

  • Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

  • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.ESOTIQHENDERSON.COM

Adres e-mail

SEKRETARIAT@ESOTIQ.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011