Nazwa pełna

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000370553

NIP

5833117220

REGON

221133543

Data rejestracji

17 listopada 2010 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

223.4 tys. zł

Kapitał wpłacony

223.4 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

10 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

  • Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

  • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna kosmetyków I artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Produkcja wyrobów kosmetycznych I toaletowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.ESOTIQHENDERSON.COM

Adres e-mail

SEKRETARIAT@ESOTIQ.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011