Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

17 maja 2005 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

8 czerwca 2005 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »