Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

568,8 tys. zł

2013 r.

23,9 tys. zł