Poprzednio

EWG

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

60,7 tys. zł

2020 r.

974,6 tys. zł

2019 r.

167,6 tys. zł

2019
2020
2021
167,6 tys. zł 974,6 tys. zł 60,7 tys. zł