Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

440,6 tys. zł

2020 r.

974,6 tys. zł

2019 r.

167,6 tys. zł

2019
2020
2021
167,6 tys. zł 974,6 tys. zł 440,6 tys. zł