Poprzednio

QPV DS1

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

440,6 tys. zł

2020 r.

974,6 tys. zł

2019 r.

167,6 tys. zł

2019
2020
2021
167,6 tys. zł 974,6 tys. zł 440,6 tys. zł