Nazwa pełna

QPV DS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000369842

NIP

6912473292

REGON

021373940

Adres siedziby

Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 listopada 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń, których przedmiotem jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500. 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI LUCIA HOLDING 2 Z SIEDZIBĄ W REPUBLICE FRANCUSKIEJ – KTÓREGO PODMIOTEM ZALEŻNYM JEST SPÓŁKA DOKONUJĄCA ZGŁOSZENIA. POSIADANE UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ DOKONUJĄCĄ ZGŁOSZENIA.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

440,6 tys. zł

2020 r.

974,6 tys. zł

2019 r.

167,6 tys. zł

2019
2020
2021
167,6 tys. zł 974,6 tys. zł 440,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010