Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 01.12.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 09.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 12.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 10.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 14.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 01.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 20.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 28.06.2013

  2012 rok

 • 29.08.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 15.07.2011

  28. 06. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 28. 06. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 28. 06. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 28. 06. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  1000000

  Uprzywilejowanie

  1.000.000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU I DYWIDENDY