Nazwa pełna

POLSKIE POMIDORY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000368830

NIP

6152026540

REGON

021369482

Adres siedziby

Bohaterów Ii Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 października 2010 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,6 tys. zł

2020 r.

8,2 mln zł

2019 r.

13,1 tys. zł

2018 r.

17,3 tys. zł

2017 r.

22,5 tys. zł

2016 r.

152,7 tys. zł

2015 r.

13,8 tys. zł

2014 r.

58,5 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
58,5 tys. zł 13,8 tys. zł 152,7 tys. zł 22,5 tys. zł 17,3 tys. zł 13,1 tys. zł 8,2 mln zł 3,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2021