Nazwa pełna

POLSKIE POMIDORY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000368830

NIP

6152026540

REGON

021369482

Adres siedziby

Bohaterów Ii Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 października 2010 r.

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,8 tys. zł

2021 r.

7,8 tys. zł

2020 r.

8,2 mln zł

2019 r.

13,1 tys. zł

2018 r.

17,3 tys. zł

2017 r.

22,5 tys. zł

2016 r.

152,7 tys. zł

2015 r.

13,8 tys. zł

2014 r.

58,5 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
58,5 tys. zł 13,8 tys. zł 152,7 tys. zł 22,5 tys. zł 17,3 tys. zł 13,1 tys. zł 8,2 mln zł 7,8 tys. zł 1,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

23,9 mln zł

6,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2021