Koszty ogółem

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej

Koszty - Zużycie materiałów i energii

Koszty - Usługi obce

Koszty - Pozostałe

Koszty - Podatki i opłaty

Pozostałe koszty i straty

Pozostałe koszty operacyjne - Inne

Koszty finansowe - Inne

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe