Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 8 lutego 2011 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SUBSIDIUM

KRS

0000368228

NIP

9820367448

REGON

100979357

Adres siedziby

Dąbrowskiego 105 / 16, 93-202 Łódź, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

18 października 2010 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: 1. Prezes zarządu fundacji lub członek zarządu - jednoosobowo

Cel działania

1. Celem fundacji jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 2. Cele szeczegółowe fundacji: - dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych - wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy - pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych - dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – PREZES/WICEPREZES/CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Organ sprawujący nadzór