Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 29, obowiązujące od 15 lipca 2019 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

15 lipca 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »