Nazwa pełna

FLORENTYNA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000368123

NIP

5252491112

REGON

142630627

Data rejestracji

15 października 2010 r.

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

65 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydobywanie żwiru I piasku; Wydobywanie gliny I kaolinu

 • Wydobywanie soli

 • Produkcja metali szlachetnych

 • Produkcja ołowiu, cynku I cyny

 • Produkcja miedzi

 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

 • Sprzedaż hurtowa metali I rud metali

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu spółki ma prawo reprezentować spółkę jenoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • 1.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011