Nazwa pełna

CETES COSMETICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000036790

NIP

5220103012

REGON

011564725

Data rejestracji

21 sierpnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Bohaterów Warszawy 2, 02-495 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

24.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych I toaletowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja leków I pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 • Produkcja mydła I detergentów, środków myjących I czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa perfum I kosmetyków

 • Sprzedaż hurtowa odpadów I złomu

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • 246.687 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.668.700,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 32905 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZ-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000