Nazwa pełna

ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000367717

NIP

5252491106

REGON

142632419

Data rejestracji

13 października 2010 r.

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

75 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydobywanie żwiru I piasku; Wydobywanie gliny I kaolinu

 • Wydobywanie soli

 • Produkcja metali szlachetnych

 • Produkcja ołowiu, cynku I cyny

 • Produkcja miedzi

 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

 • Sprzedaż hurtowa metali I rud metali

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu spółki ma prawo reprezentować spółkę jednoosobowo

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011