Poprzednio

SELVITA

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

19 mln zł

2020 r.

55,2 mln zł

2019 r.

39,5 mln zł

2018 r.

2,6 mln zł

2017 r.

101,4 mln zł

2016 r.

77,7 mln zł

2015 r.

214,5 tys. zł

2014 r.

18 mln zł

2013 r.

17,6 mln zł

2012 r.

10,2 mln zł

2011 r.

5 mln zł

2010 r.

10,2 mln zł

2009 r.

1,4 mln zł

2008 r.

1,3 mln zł

2007 r.

8,9 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8,9 tys. zł 1,3 mln zł 1,4 mln zł 10,2 mln zł 5 mln zł 10,2 mln zł 17,6 mln zł 18 mln zł 214,5 tys. zł 77,7 mln zł 101,4 mln zł 2,6 mln zł 39,5 mln zł 55,2 mln zł 19 mln zł