Nazwa pełna

BIOSAS MALEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000367224

NIP

4960244513

REGON

142614887

Adres siedziby

82, Chotycze, 08-200 Łosice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

6 października 2010 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważnieni są komplementariusz lub prokurent - każdy z nich w pełnym zakresie samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 6 października 2010 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 6 października 2010 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  20.000 ZŁ.

  Wartość wkładu umówionego

  1.150.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  20.000 ZŁ.

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.130.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 6 października 2010 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  20.000 ZŁ.

  Wartość wkładu umówionego

  700.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  20.000 ZŁ.

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  680.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

99,4 tys. zł

2021 r.

2,1 mln zł

2020 r.

3,1 mln zł

2019 r.

743,6 tys. zł

2019
2020
2021
2022
743,6 tys. zł 3,1 mln zł 2,1 mln zł 99,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010