Nazwa pełna

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000366414

NIP

9581639003

REGON

221098752

Adres siedziby

Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 września 2010 r.

Kapitał zakładowy

31,1 mln zł

Kapitał wpłacony

31,1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

300 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

13,3 tys. zł

2022 r.

72,3 tys. zł

2021 r.

104,6 tys. zł

2020 r.

84,3 tys. zł

2018 r.

11,3 mln zł

2016 r.

24 tys. zł

2015 r.

28,3 tys. zł

2014 r.

40 tys. zł

2013 r.

365,3 tys. zł

2010 r.

9,3 tys. zł

2010
2013
2014
2015
2016
2018
2020
2021
2022
2023
9,3 tys. zł 365,3 tys. zł 40 tys. zł 28,3 tys. zł 24 tys. zł 11,3 mln zł 84,3 tys. zł 104,6 tys. zł 72,3 tys. zł 13,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

36,1 mln zł

11,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.BALTICON.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014