Nazwa pełna

BUDZIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000366169

NIP

1182046214

REGON

142600922

Data rejestracji

23 września 2010 r.

Data ostatniej zmiany

9 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2011-03-28

  Do

  2012-05-01

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność szpitali

Przedmiot pozostałej działalności
 • Praktyka lekarska ogólna

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Praktyka lekarska dentystyczna

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Działalność paramedyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem;

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 23 września 2010 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010