Poprzednio

BETINA INVESTMENT

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

50,8 mln zł

35,8 mln zł