Poprzednio

BETINA INVESTMENT

Nazwa pełna

ENPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000365831

NIP

7010261504

REGON

142614663

Adres siedziby

Taneczna 18C, 02-829 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 września 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia w imieniu spółki składa każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 24 lutego 2011 r.

  Wartość udziałów

  427,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  4275

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 lutego 2011 r.

  Wartość udziałów

  427,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  4275

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 kwietnia 2013 r.

  Wartość udziałów

  202,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  2025

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,6 mln zł

2021 r.

11,2 mln zł

2020 r.

28,4 mln zł

2019 r.

8,7 mln zł

2018 r.

12,1 mln zł

2017 r.

1,5 mln zł

2015 r.

58,7 tys. zł

2014 r.

286,6 tys. zł

2011 r.

4,2 tys. zł

2011
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,2 tys. zł 286,6 tys. zł 58,7 tys. zł 1,5 mln zł 12,1 mln zł 8,7 mln zł 28,4 mln zł 11,2 mln zł 1,6 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

50,8 mln zł

35,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011