Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 30, obowiązujące od 16 października 2019 r.

Nazwa pełna

MOZÓW COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000365483

NIP

5252489144

REGON

142608881

Data rejestracji

20 września 2010 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Al.jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

65.7 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydobywanie żwiru i piasku; Wydobywanie gliny i kaolinu

 • Wydobywanie soli

 • Produkcja metali szlachetnych

 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny

 • Produkcja miedzi

 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu spółki ma prawo reprezentować spółkę jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  65.7 tys. zł

  Liczba udziałów

  1313

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011