Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 12.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.03.2018

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.03.2018

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 13.03.2018

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 01.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 29.08.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015