Nazwa pełna

EURA7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000365066

NIP

6762429093

REGON

121342416

Adres siedziby

Os. 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 września 2010 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

20 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego każdy członek zarządu upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki, zaś w przypadku czynności, których wartość przekracza 50 000 zł do działania upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki upoważniony jest samodzielnie ten członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 16 września 2010 r.

  Wartość udziałów

  14 tys. zł

  Liczba udziałów

  140

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 czerwca 2011 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 2 stycznia 2018 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

850 tys. zł

2020 r.

249,1 tys. zł

2016 r.

2 tys. zł

2015 r.

1,1 tys. zł

2013 r.

1,7 tys. zł

2012 r.

1 tys. zł

2012
2013
2015
2016
2020
2021
1 tys. zł 1,7 tys. zł 1,1 tys. zł 2 tys. zł 249,1 tys. zł 850 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.EURA7.COM

Adres e-mail

OFFICE@EURA7.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011