Sprawozdanie za rok 2017
Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 14.10.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 20.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 07.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 27.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 10.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 19.08.2013

  2012

 • 19.08.2013

  2010

 • 13.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012

 • 2010

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.