Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 14 października 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "CLIENTEARTH PRAWNICY DLA ZIEMI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000364218

NIP

7010254208

REGON

142564391

Data rejestracji

1 września 2010 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Żurawia 45, 00-680 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

 • CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • Od 17 kwietnia 2012 r.

  PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Rada Powierników Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011