Nazwa pełna

FUNDACJA "CLIENTEARTH PRAWNICY DLA ZIEMI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000364218

NIP

7010254208

REGON

142564391

Data rejestracji

1 września 2010 r.

Data ostatniej zmiany

14 października 2019 r.

Adres siedziby

Żurawia 45, 00-680 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych)

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

 • CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • Od 17 kwietnia 2012 r.

  PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Rada Powierników Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011