FUNDACJA

Numer KRS

0000364218

Numer NIP

7010254208

Numer REGON

142564391

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

ul. Żurawia 45

00-680 Warszawa

Polska

ZARZĄD FUNDACJI
Organ nadzoru
 • Winsome Mcintosh

 • James Thornton

 • Cornelia Edelman

Działalność według PKD
 • 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 12, Z, WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
 • 58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
 • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 • 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ