Nazwa pełna

KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI SIEDLCE

KRS

0000363730

NIP

8212605137

REGON

142535946

Adres siedziby

Bolesława Prusa 6, 08-110 Siedlce, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 sierpnia 2010 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniiu klubu, w tym w sprawach majątkowych klubu, wymagane jest działanie dwóch osób; Prezesa lub wiceprezesa i innego członka zarządu

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Celem klubu jest krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, mlodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,9 tys. zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010