Poprzednio

MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA

Nazwa pełna

ORANGE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000363611

NIP

5272636714

REGON

142578335

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 sierpnia 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

12 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

4 września 2017 r.

DKK-135/2017

Kontrola koncentracji

13 kwietnia 2017 r.

RGD-2/2017

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

177,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011