Nazwa pełna

FUNDACJA POMORSKA INICJATYWA HISTORYCZNA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000363504

NIP

5862258093

REGON

221073835

Data rejestracji

23 sierpnia 2010 r.

Adres siedziby

Widna 10D / 20, 81-641 Gdynia, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu fundacji upoważniony jest prezes oraz wiceprezes zarządu samodzielnie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010