Nazwa pełna

ALEX STERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000363465

NIP

5213576465

REGON

142535171

Adres siedziby

Jasna 1 / 428, 00-013 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 sierpnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu działający samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 23 sierpnia 2010 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

13,5 mln zł

2022 r.

15 mln zł

2021 r.

11 tys. zł

2020 r.

9,6 tys. zł

2020
2021
2022
2023
9,6 tys. zł 11 tys. zł 15 mln zł 13,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011