Poprzednio

INOVA PROJEKT

Nazwa pełna

INOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000363462

NIP

6772347310

REGON

121324720

Adres siedziby

Prądnicka 12 / 305, 30-002 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 sierpnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

155 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

6,4 tys. zł

2023 r.

66,4 tys. zł

2022 r.

8,4 tys. zł

2021 r.

14,8 tys. zł

2020 r.

610,5 tys. zł

2019 r.

15,9 tys. zł

2018 r.

48,2 tys. zł

2017 r.

558,8 tys. zł

2016 r.

40,9 tys. zł

2015 r.

45,9 tys. zł

2014 r.

1,8 mln zł

2013 r.

990,5 tys. zł

2011 r.

15 tys. zł

2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
15 tys. zł 990,5 tys. zł 1,8 mln zł 45,9 tys. zł 40,9 tys. zł 558,8 tys. zł 48,2 tys. zł 15,9 tys. zł 610,5 tys. zł 14,8 tys. zł 8,4 tys. zł 66,4 tys. zł 6,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010